ROVÁSÍRÁS

Hun-magyar rovásírásunk tanulmányozása, művelése és tanítása ősi kultúránk felélesztésének, eredetünk megismerésének leghatékonyabb eszközei közé tartozik. Rovásírásunk egyik legbecsesebb szakrális hagyatékunk, az egyik legféltettebb kulturális örökségünk, melynek jelentősége a Szent Korona és a Szent Korona-tan fontosságával mérhető.
Mindamellett, hogy kárpát-medencei jelenléte - régészeti leletekkel alátámaszthatóan - legalább 8-9 ezer éves, valójában égi eredetű írás, nem pedig emberi "csinálmány". Ezt Szőke Lajos és kutatócsoportja kisérletileg igazolta, mely kisérletet kellő felkészülés után bárki elvégezheti (ennek részleteit lásd: Szőke Lajos: Az emberiség égi eredetű ABC-jelrendszere c. könyvében).


Rovás ABC-k


Magyar Adorján abc-je Forrai Sándor abc-je

.

A rovásírás legfontosabb szabályai

1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ám ez nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg kell fordítani a betűket.
2. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Kis és nagybetűt külön nem jelölünk. Az írásjelek ugyanazok, mint a latin betűs írásnál. A rovásírásban két fajta "K" betű használatos. Magyar Adorján szerint az egyik a szó végeire (), a másik a szó belsejébe () kerül. Forrai Sándor véleménye ezzel szemben az, hogy a két fajta "K" használatát a mellettük lévő magánhangzók hangrendje dönti el: a mély rendű magánhangzóknál az aK (), a magas rendű magánhangzóknál viszont az eK () használatos. Egyszerűbb - és ezt az egyszerűsítést Forrai Sándor is elfogadja -, ha csak a jelet használjuk K-ként. Ugyanis régen nem csak az (e)f, (e)l, (e)m, (e)n, (e)ny, (e)r, (e)s, (e)sz hangoknál ejtették elől az e-t, hanem mindegyik mássalhangzónknál. Tehát (e)b, (e)c, (e)cs... ...(e)k, ennek jele pedig a .
4. Fontos szabály, hogy rovásírásunkban csak azokat a betűváltozatokat használhatjuk, amelyek valamely régi rovásemlékben megtalálhatók.
5.
A rovásbetűk között nincs Q, W, X, Y. Rovásírással így jelöljük őket:


(Forrás:Friedrich Klára-Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták... c. könyve.)
A rovásírásról számos értékes adat, érdekesség és időszerű hír található a Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapján.


Rovásírás számítógépen

Az elektronika korában már a számítógépeken is megjeleníthetők a rovásírást tartalmazó betűkészletek (fontok). Ezeket és a használatukhoz szükséges részletes leírást Hosszú Gábor honlapjáról lehet letölteni.


Rovásírásra alakító program

Az alábbi, ingyenesen letölthető program a beírt vagy megnyitott szöveget jobbról balra haladó rovásírássá alakítja. Beállítható, hogy milyen legyen az összerovások mértéke, valamint hogy a Magyar Adorján- vagy a Forrai Sándor-féle átírást alkalmazza.
A program használatához telepíteni kell a számítógépre a rovásírás-betűkészleteket (ld. előző fejezet).
Ez a verzió még korántsem tökéletes (ezért is kapta a 0.1-t), további fejlesztése folyamatban van. Észrevételeket, hibákat, javaslatokat szívesen veszünk az info(kukac)hun-idea.com e-levélre.

Torda 0.1